طراحــــیــــ سایــــتــــ گروه بازرگانی و ترخیص کالاپاد

14طراحی وب سایت گروه بازرگانی کالاپاد توسط تیم طراحی وب سایت کارآفرین وب انجام شده است. گروه بازرگانی کالاپاد در زمینه امور گمرکی و حمل ونقل و همچنین مشاوره در این زمینه ها فعالیت دارد. وب گروه بازرگانی کالاپاد در سال 1395 و بازبان برنامه نویسی پی اچ پی پیاده سازی شده است