طراحــــیــــ سایــــتــــ کانون حمایت و مراقبت ازبیماران صعب العلاج

طراحی وب سایت کانون بیماران صعب العلاج

 کانون حمایت و مراقبت از بیماران صعب علاج توسط تیم طراحی وب سایت کارآفرین وب انجام شده است .  وب سایت کانون حمایت و مراقبت ازبیماران صعب علاج در سال 1394 و با زبان برنامه نویسی PHP پیاده سازی شده است .