طراحــــیــــ سایــــتــــ فرش بهبهانی

طراحی وب سایت بهبهانی

طراحی وب سایت فرش بهبهانی توسط تیم طراحی وب سایت کارآفرین وب انجام گردیده است . این وب سایت در سال 1392 با زبان برنامه نویسی PHP پیاه سازی گردیده است . فرش بهبهانی نمونه های فرش های خود را در این وب سایت به نمایش گذاشته است .