طراحــــیــــ سایــــتــــ ایران نیلز

طراحی وب سایت ناخن ایران نیلز

طراحی وب سایت ایران نیلز توسط تیم طراحی سایت کارآفرین وب انجام شده است  ایران نیلز اولین جامعه مجازی ناخن در ایران می باشد. این وب سایت با زبان برنامه نویسی PHP و در سال 1393 طراحی و پیاده سازی گردیده است .