طراحــــیــــ سایــــتــــ ایرانیان فیتنس

طراحی وب سایت آیدوره

 پرورش اندام فیتنس ایرانیان توسط تیم طراحی وب سایت کارآفرین وب انجام شده است . فیتنس ایرانیان با مدیریت آرش فتاحی در حوزه پرورش اندام فعالیت می نماید . وب سایت پرورش اندام فیتنس ایرانیان در سال 1394 و با زبان برنامه نویسی PHP پیاده سازی شده است .