طراحــــیــــ سایــــتــــ گــــروه مبـــــلمانــــ آدور

طراحی وب سایت گروه مبلمان ادور

طراحی وب سایت گروه مبلمان ادور توسط تیم طراحی وب سایتکارآفرین وب انجام شده است . آدور در زمینه تولید مبلمان فعالیت می نماید یکی از شرکتهای بین المللی ایران در زمینه تولید مبلمان می باشد . وب سایت تکسرام در سال 1394 با زبان برنامه نویسی PHP پیاده سازی شده است . برنامه نویسی و امکانات خاص در  طرحی این وب سایت در نظر گرفته شده است.