طراحــــیــــ سایــــتــــ گروه صنعتیــــ تکســــرامــــ

طراحی وب سایت کیا گالری

طراحی وب سایت گروه صنعتی تکسرام توسط تیم طراحی وب سایتکارآفرین وب انجام شده است . تکسرام در زمینه تولید کاشی و سرامیک فعالیت می نماید یکی از شرکتهای بین المللی ایران در زمینه صادرات  کاشی و سرامیک می باشد . وب سایت تکسرام در سال 1394 با زبان برنامه نویسی PHP پیاده سازی شده است . برنامه نویسی و امکانات خاص در  طرحی این وب سایت در نظر گرفته شه است.