بدون شک دیگر طراحی وب سایت را نمی توان مختص شرکت ها و یا سازمان ها دانست. ساخت وب سایت و داشتن یک وب سایت بسیار همه گیر شده است . طراحی وب سایت شخصی یکی از خدماتی است که تیم طراحی سایت کارآفرین وب آن را ارائه خواهد کرد . داشتن وب سایت می تواند یک رزومه کاری آنلاین و یا یک درگاه جدیدی برای جذب مخاطبان باشد . در حال حاضر کارآفرین وب موارد مختلفی نسبت به طراحی وب سایت شخصی را ارائه کرده است . طراحی وب سایت استاد میثاق امیرفجر نویسنده کتاب 20 جلدی حضرت پیامبر ، طراحی سایت سرکار خانم محبوبه معیری نقاش و نگارگر و طراحی سایت آقای پویا رضی نقاش کشور عزیزمان از این نوع وب سایت ها می باشد .

شما با داشتن یک وب سایت شخصی پتانسیل جذب مخاطب خاص خود را خواهید داشت . شما می توانید وب سایت های شخصی طراحی شده توسط کارآفرین وب را در صفحه نمونه کارهای کارآفرین وب مشاهده نمایید

طراحی وب سایت شخصی