طراحی وب سایت استاتیک با استفاده از کدهای HTML و CSS از روش های قدیمیطراحی وب سایت به شمار می رود . برای ایجاد تغییرات و بروزرسانی اینگونه وب سایت ها شما می بایست از سوادبرنامه نویسی مطلوبی برخوردار باشید . ضمنا ایجاد تغییر در کدهای HTML و CSS برای رسیدن به یک وب سایت بروز و پویا زمان زیادی را طلب خواهد کرد.
طراحی وب سایت استاتیک در حال حاضر بسیار محدود و در شرایط و مواقع خیلی خاص اتفاق خواهد افتاد . استاتیک بودن یا ثابت بودن وب سایت شما می تواند این نوید را به شما دهد که پس از یک بازه زمانی کوتاه مجبور به تغییر نوع برنامه نویسی و موارد مختلف وب سایت خود باشید . اگر می خواهید وب سایت شما برای مخاطبان خود بروز ، پویا و دارای کارایی موفقی باشد ؛ پیشنهاد تیم طراحی سایت کارآفرین وب به شما طراحی وب سایت داینامیک و پویا می باشد . شما می توانید با ورود به صفحه زیر از اطلاعات و مزایای این نوع وب سایت ها مطلع شوید .

<>طراحی سایت داینامیک

طراحی وب سایت استاتیک