دامــــنه و هاستــــ

 

انتخاب نام وب سایت از موارد مهم برای شخصیت بخشیدن به یک وب سایت می باشد. شما با یک دامنه می توانید گویای برند خود ، نوع فعالیت و ... باشید . در حال حاضر کارآفرین وب بیش از 400 دامنه برای شرکت ها ، سازمان و اشخاص مختلف به ثبت رسانیده و وظیفه پیگیری تمدید این دامنه ها را بر عهده دارد.

همیشه داشتن یک میزبان وب نیاز مبرم وب سایت ها بوده است . میزبانی وب باید خصوصیت مختلفی داشته باشد که مهمترین آنها مبحث سرعت ، آپ تایم و امنیت می باشد . کارآفرین وب با داشتن دو سرور در ایران و آمریکا توانسته است تا به امروز میزبان بیش از 200 وب سایت معتبر باشد . برای هر نوع وب سایتی با هر زبان برنامه نویسی کارآفرین وب پیشنهاد خاص خود را دارا می باشد .کارآفرین وب متعهد می شود میزبان وب مناسبی برای وب سایت شما خواهد بود .